Arka Infra Oy
Maansiirtoalan ammattilainen Keuruulta

Meiltä onnistuvat kaikenlaiset maansiirtotyöt!


  • Ra­ken­nus­ten ja teiden pohjatyöt
  • Put­kis­to­ku­vauk­set mm. tonttiviemärijohdot, salaojat jne.
  • Kun­nal­lis­tek­niik­ka
  • Vesi- ja viemäri-sa­nee­rauk­set
  • Piha-alueet ja pi­ha­suun­nit­te­lu: Mukula Puutarhat Oy on luotettu paikallinen yh­teis­työ­kump­pa­nim­me pihasuunnittelussa.